Laboratorium

10_lab1.jpg10_lab2.jpg10_lab3.jpg

           "Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013"

 

Pronet Color posiada własne laboratorium gdzie przeprowadza:

 • badania jakościowe materiałów lakierniczych
 • badania nad własnościami powłok lakierniczych
 • analizy jakościowe powłok lakierniczych

Zapytania dotyczące szczegółów na oferowane usługi prosimy kierować na adres: lab@pronetcolor.com.pl

 

 

Badania wykonujemy zgodnie z następującymi normami:

 Rodzaj badania:                                                                                                           

 1. Oznaczanie grubości powłoki suchej (metoda badania: PN EN ISO 2808)
 2. Oznaczanie przyczepności – metoda siatki nacięć (metoda badania: PN-EN ISO 2409)
 3. Oznaczanie przyczepności – metoda nacięcia w kształcie X (metoda badania: PN-EN ISO 16276-2)
 4. Oznaczanie przyczepności – próba odrywania (metoda badania: PN-EN ISO 4624)
 5. Oznaczanie twardości powłoki – metoda ołówkowa (metoda badania: PN-EN ISO 15184)
 6. Oznaczanie odporności na zarysowanie (metoda badania: PN-EN ISO 1518)
 7. Oznaczanie odporności na zginanie wokół  cylindrycznego sworznia (metoda badania: PN-EN ISO 1519)
 8. Oznaczanie odporności na tłoczenie (metoda badania: PN-EN ISO 1520)
 9. Oznaczanie odporności na uderzenie – wgłębnik o dużej powierzchni (metoda badania: PN-EN ISO 6272-1)
 10. Oznaczanie odporności na działanie obojętnej mgły solnej (metoda badania: PN-EN ISO 9227)
 11. Oznaczanie odporności na wilgotność i temperaturę (metoda badania: Procedura własna)
 12. Oznaczanie połysku pod kątem 20º i 60º (metoda badania: PN-EN ISO 2813)
 13. Oznaczanie stopnia zamglenia (metoda badania: PN-EN ISO 13803)
 14. Oznaczanie i porównanie barwy (metoda badania: PN-EN ISO 7724)
 15. Oznaczanie odporności na działanie światła lamp ksenonowych (metoda badania: Procedura własna)
 16. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą pomocą kubków wypływowych (metoda badania: ASTM D 1200, DIN 53211)
 17. Oznaczanie gęstości – metoda piknometryczna (metoda badania: PN-EN ISO 2811-1)
 18. Oznaczanie zawartości substancji nielotnych (metoda badania: PN-EN ISO 3251)
 19. Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych – metoda różnicowa (metoda badania: PN-EN ISO 11890-1)